Menu

Blogi bisneksen ja liiketalouden maailmasta


Banderollit lisäävät näkyvyyttä kaupunkialueella

Mainonta on osa markkinointiviestintää ja sillä on tarkoitus tehdä yrityksen tuotetta tai palvelua tunnetuksi kuluttajille eli potentiaalisille asiakkaille. Mainonta on erityisen tärkeää etenkin kuluttaja markkinoinnissa ja yritysten välisessä kaupankäynnissä se tukee myyntityötä. Mainonnan ja markkinoinnin keinoja on lukemattomia, mutta miten tavoittaa parhaiten haluttu kohderyhmä? Tätä pohtii varmasti jokainen mainonnan suunnittelija ja yrittäjä. Mainonta jaetaan yleensä kahteen ryhmään; mediamainontaan ja suoramainontaan. Mediamainontaan kuuluvat esimerkiksi ilmoitukset sekä sähköisessä että painetussa mediassa, kuten esimerkiksi lehdissä tai verkkomainonta ja ulkomainonta, kuten esimerkiksi banderollit.

Erilaisia mainonnan keinoja

Mainonnassa ja markkinoinnissa paras keino kohderyhmän saavuttamiseen on yleensä erilaisten mainonnan kanavien yhdistely, jota kutsutaan monikanavaisuudeksi. Mainonnan kanavan valintaan vaikuttaa myös mainostettavan tuotteen, palvelun tai tapahtuman luonne ja se, mistä halutun kohderyhmän varmimmin tavoittaa. Mainonnan muotoon vaikuttaa myös sille asetettu tavoite. Erilaisia mainonnan tavoitteita ovat esimerkiksi asiakassuhteen vahvistaminen, muistuttava mainonta, informoiva mainonta ja suostutteleva mainonta.

Parasta mainonnankanavien yhdistelmää valitessa kannattaa miettiä myös eri kanavien vahvuuksia. Esimerkiksi lehtimainonnan vahvuuksia ovat niiden suuntautuneisuus erilaisiin asioihin, paikallisuus ja ajankohtaisuus. Erilaisia lehtityyppejä ovat esimerkiksi sanomalehdet, aikakausilehdet, paikallislehdet ja ilmaisjakelulehdet. Lehtien heikkoutena mainonnassa on niiden lyhyt käyttöikä, koska ne heitetään yleensä pian lukemisen jälkeen pois.

Televisiomainonnan vahvuus on sen laajuus, sekä valtakunnallinen että paikallinen, liikkuvan kuvan ja äänen yhdistäminen on erittäin tehokas yhdistelmä, kun halutaan vaikuttaa tunteisiin ja mainokset ovat tällöin myös erittäin mieleenpainuvia. Radio on myös kattava mainoskanava, se jättää tilaa kuuntelijan mielikuvitukselle ja se jää helposti mieleen. Heikkoutena radiomainonnassa on se, että radiota ei välttämättä kuunnella keskittyneesti, vaan useimmiten taustalla.

Ulko- ja liikennemainontaa on kaikki mainonta, joka tapahtuu ulkona, esimerkiksi julisteet, banderollit, mainosvalot, mainostaulut ja myös esimerkiksi erilaisissa liikennevälineissä olevat mainostaulut. Ulkomainonta toimii erittäin hyvin alueilla, jossa liikkuu paljon ihmisiä ja sillä tavoitetaan suuri kontaktimäärä suhteellisen edullisesti. Ulkomainonta sopiikin erinomaisesti muun markkinoinnin tueksi. Verkkonmainonnan kanavia ovat esimerkiksi display-mainonta, sosiaalisen median mainonta, hakukoneoptimointi ja hakukonemainonta. Verkossa tapahtuvassa mainonnassa hyödynnetään yleensä kaikkia edellä mainittuja kanavia ja sen etuna onkin se, että mainonta tapahtuu monissa eri kanavissa yhtä aikaa ja isojenkin kohderyhmien tavoittaminen on helppoa.

Mainonnassa tehokkain keino näkyvyyden saavuttamiseen on yleensä monikanavaisuus, erilaisten medioiden sekä printti- ja digimainonnan yhdistäminen.

Mielessä banderollimainos? Santala Print Oy auttaa!

minusta

Blogi bisneksen ja liiketalouden maailmasta

Oletko kiinnostunut taloudesta, yrittämisestä, sijoittamisesta ja työelämästä? Tervetuloa blogin pariin lukemaan artikkeleita taloudesta ja kaikista siihen läheisesti liittyvistä mielenkiintoisista aiheista. Talous on yksinkertaisesti kuvattuna vaihdettavaksi tuotettujen palveluiden tai tuotteiden tuottamista ja siitä seuraavaa taloudellista kanssakäymistä. Kaikki me länsimaissa asuvat ihmiset kulutamme paljon sekä tuotteita että palveluita elämämme aikana, sekä yksityisesti että yhteiskunnallisesti tuotettuina. Yrittäminen on joko hyödykkeiden tai palveluiden tuottamista ja tietenkin mielellään kannattavasti. Minkälainen on tämän päivän yritysmaailma ja miten menestyä yrittäjänä? Mitä kuuluu hyvän johtajan ominaisuuksiin? Mitä kannattaa ottaa huomioon sijoittaessa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan tässä blogissa, tervetuloa mukaan, toivottavasti löydät täältä hyödyllisiä vinkkejä ja osallistut myös keskusteluun!

Kategoriat

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

Banderollit lisäävät näkyvyyttä kaupunkialueella
20 August 2021

Mainonta on osa markkinointiviestintää ja sillä on

Kevytyrittäjä käyttää laskutuspalvelua byrokratian hoitamiseen
28 June 2021

Yrityksen perustaminen on iso päätös ja se kannatt

tag